Izkušnje in kvaliteta

Stramex Pet d.o.o. je družinsko podjetje, ustanovljeno leta 1993. Namenjeno je za proizvodnjo PET embalaže.

Podjetje posluje na površini skoraj 3000 m2 proizvodnih in skladiščnih prostorov in 2000 m2 zunanjih skladiščnih površin.

Profesionalna oprema

Oprema je bila nabavljena skoraj v celoti od Nissei ASB Japonska. V proizvodnem procesu je šest proizvodnih linij za proizvodnjo PET plastenk in dve proizvodni liniji za proizvodnjo PET predform. Oprema omogoča maloserijsko proizvodnjo s hitrimi menjavami orodij.

Širok spekter proizvodov

V proizvodnji je večje število plastenk z različnimi designi ali zapiranji – od 0,3 litra do 2,0 litra, v zadnjem obdobju tudi do 10,0 litrov.

Plastenke so namenjene za polnjenje gaziranih in negaziranih pijač, vode, ledenega čaja, mleka, vina, sirupov in olja, za kozmetiko,čistila, motorna olja, sveče...

Predforme so namenjene za polnjenje pijač, vode, olja...

Politika in cilji kakovosti

 1. Politika kakovosti je ena od temeljnih poslovnih usmeritev podjetja Stramex Pet d.o.o.
 2. Kakovost zagotavljamo tako, da izdelujemo izdelke, s katerimi izpolnjujemo vse zahteve, potrebe in pričakovanja naših odjemalcev in si prizadevamo, da njihova pričakovanja celo presegamo.
 3. V organizaciji obvladujemo vse procese s tem, da jih nadzorujemo in merimo, izvajamo korektivne in preventivne ukrepe in nenehno izboljšujemo učinkovitost sistema vodenja kakovosti, pri čemer s svojimi predlogi sodelujejo vsi zaposleni.
 4. Z odjemalci tesno sodelujemo in s skupnim načrtovanjem razvoja podjetja in poslovnih procesov gradimo tesno vez, ki presega kupoprodajni odnos in ga spreminja v partnerstvo.
 5. Delujemo učinkovito in pri izvedbah dajemo prednost timskemu delu in procesni organizaciji dela.
 6. V podjetju dajemo poseben poudarek hitrim odzivom na pobude naših odjemalcev, točnosti dobav, čistosti prostorov, urejenosti dokumentacije.
 7. Vzpostavili smo vzajemno koristne odnose z dobavitelji, ki imajo ključen vpliv na kakovost naših proizvodov in posredno na izpolnjevanje potreb naših odjemalcev v hitro se spreminjajočem okolju.
 8. V podjetju gradimo dobre odnose z zaposlenimi.
 9. Gradimo na znanju, neprestano ugotavljamo potrebe po znanju, veščinah in spretnostih zaposlenih in z raznimi oblikami usposabljanja dopolnjujemo ugotovljene pomanjkljivosti v usposobljenost zaposlenih.
 10. Podjetje dokazuje pozitiven odnos do okolja s sprejemanjem ukrepov, ki so v prid ohranjanju okolja.

V podjetju smo si zastavili naslednje dolgoročne cilje kakovosti, ki so usmerjeni v:
 • povečanje letne realizacije na 8 mio EUR,
 • osvojitev novih trgov (Hrvaška, Avstrija),
 • povečanje proizvodnje plastenk za 100%,
 • ohranitev sedanje proizvodnje predform,
 • preusmeritev na izdelke z visoko dodano vrednostjo,
 • povečanje števila novih izdelkov v ponudbi.

Direktor:
Zvonko Strašek

Tel
03 812 15 80
Faks
03 812 15 87
E-naslov
info@stramex-pet.si